Chủ tịch B&A Việt Nam tham dự sự kiện CEO Talks Đòn Bẩy Triệu Đô - CLB Doanh Nhân Sài Gòn, 569, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 21/10/2019 17:59:14

Chủ tịch B&A Việt Nam tham dự sự kiện CEO Talks Đòn Bẩy Triệu Đô - CLB Doanh Nhân Sài Gòn

Tư vấn khởi nghiệp kinh doanh ngành hàng thời trang, phụ kiện cùng BaloTuiXach: 0908 55 56 56 hoặc inbox Sương Store

 

Chủ tịch B A Việt Nam tham dự sự kiện CEO Talks Đòn Bẩy Triệu Đô

Giá trị chương trình:

  • 3 chiến lược kinh doanh bền vững trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay
  • 3 phương pháp tạo được đội ngũ nhân sự thế hệ Millenials gắn kết và chuyên nghiệp
  • 3 đòn bẩy nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ
  • vận dụng đòn bẩy công nghệ mới để gia tăng lợi nhuận 10x
  • trực tiếp tương tác với 4 CEO xuất sắc để giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp
  • gặp gỡ giao lưu cùng 500 chủ doanh nghiệp tại TPHCM
  • khách mời VIP tiệc Gala Nigh: "Chắp cánh bay cao" do CLB Doanh nhân Sài Gòn tổ chức

Chủ tịch B A Việt Nam tham dự sự kiện CEO Talks Đòn Bẩy Triệu Đô 1

Chủ tịch B A Việt Nam tham dự sự kiện CEO Talks Đòn Bẩy Triệu Đô 2

Chủ tịch B&A Việt Nam tham dự sự kiện CEO Talks Đòn Bẩy Triệu Đô - CLB Doanh Nhân Sài Gòn, 569, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 21/10/2019 17:59:14
Chủ tịch B&A Việt Nam tham dự sự kiện CEO Talks Đòn Bẩy Triệu Đô - CLB Doanh Nhân Sài Gòn, 569, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, Balo túi xách, 21/10/2019 17:59:14