Sen vàng yêu thương hướng về miền Trung - Chương trình trao tặng quà cho 100 hộ bị thiên tai, bão lũ tại Chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi, 610, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 03/12/2020 10:18:18

Sen vàng yêu thương hướng về miền Trung - Chương trình trao tặng quà cho 100 hộ bị thiên tai, bão lũ tại Chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi

Tư vấn khởi nghiệp kinh doanh ngành hàng thời trang, balo túi xách, phụ kiện cùng BaloTuiXach: 0908 55 56 56

 

Sen vàng yêu thương hướng về miền Trung - Chương trình trao tặng quà cho 100 hộ bị thiên tai, bão lũ tại Chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi

Sen vàng yêu thương hướng về miền Trung - Chương trình trao tặng quà cho 100 hộ bị thiên tai, bão lũ tại Chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi  - Ảnh: 1

Sen vàng yêu thương hướng về miền Trung - Chương trình trao tặng quà cho 100 hộ bị thiên tai, bão lũ tại Chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi  - Ảnh: 2

Sen vàng yêu thương hướng về miền Trung - Chương trình trao tặng quà cho 100 hộ bị thiên tai, bão lũ tại Chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi  - Ảnh: 3

Sen vàng yêu thương hướng về miền Trung - Chương trình trao tặng quà cho 100 hộ bị thiên tai, bão lũ tại Chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi  - Ảnh: 4

Sen vàng yêu thương hướng về miền Trung - Chương trình trao tặng quà cho 100 hộ bị thiên tai, bão lũ tại Chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi

Về Hoa hậu Áo dài Doanh nhân Thế giới 2019 Thu Sương

hủ tịch HĐQT BaloTuiXach Group - Doanh nhân Thu Sương (áo dài trắng)

Chủ tịch HĐQT BaloTuiXach Group - Doanh nhân Thu Sương (áo dài trắng)

Liên hệ đối tác may gia công khẩu trang y tế kháng khuẩn, in logo, gia công theo yêu cầu, trợ giá may cho các chương trình thiện nguyện: 0908 55 56 56

 

Sen vàng yêu thương hướng về miền Trung - Chương trình trao tặng quà cho 100 hộ bị thiên tai, bão lũ tại Chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi, 610, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 03/12/2020 10:18:18
Sen vàng yêu thương hướng về miền Trung - Chương trình trao tặng quà cho 100 hộ bị thiên tai, bão lũ tại Chùa Thiên Phước, Quảng Ngãi, 610, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, Balo túi xách, 03/12/2020 10:18:18