Chương trình thiện nguyện BaloTuiXach tặng balo cho các trẻ em vùng cao, 617, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 18/06/2021 12:36:29

Chương trình thiện nguyện BaloTuiXach tặng balo cho các trẻ em vùng cao

Liên hệ đối tác may gia công khẩu trang kháng khuẩn & balo học sinh, in logo, gia công theo yêu cầu, trợ giá may cho các chương trình thiện nguyện: 0908 55 56 56

 

Chiếc balo học sinh tuy nhỏ, nhưng góp sức mình trong tinh thần khuyến học cho trẻ em vùng cao.

Chương trình thiện nguyện BaloTuiXach tặng balo cho các trẻ em vùng cao

Chương trình thiện nguyện BaloTuiXach tặng balo cho các trẻ em vùng cao - Ảnh: 1

Chương trình thiện nguyện BaloTuiXach tặng balo cho các trẻ em vùng cao - Ảnh: 2

Chương trình thiện nguyện BaloTuiXach tặng balo cho các trẻ em vùng cao - Ảnh: 3

Chương trình thiện nguyện BaloTuiXach tặng balo cho các trẻ em vùng cao, 617, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 18/06/2021 12:36:29
Chương trình thiện nguyện BaloTuiXach tặng balo cho các trẻ em vùng cao, 617, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, Balo túi xách, 18/06/2021 12:36:29