Chủ tịch BaloTuiXach tiết lộ lý do 3 lần ngồi ghế nóng chương trình về Nữ doanh nhân, 463, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 16/01/2019 18:25:43

Chủ tịch BaloTuiXach tiết lộ lý do 3 lần ngồi ghế nóng chương trình về Nữ doanh nhân

Về 3 lần ngồi ghế nóng chương trình với chủ đề Nữ doanh nhân chia sẻ con đường sự nghiệp, với Sương, đều có cảm xúc riêng. 

Năm 2016: Lần thứ 1 ngồi ghế nóng là Ceo Chìa Khoá Thành Công VTV1

Năm 2017: Lần thứ 2 ngồi ghế nóng là Doanh Nhân và Cuộc Sống HTV9

Năm 2018: Lần thứ 3 lại ngồi ghé nóng là Phụ Nữ Quyền Năng HTVC, HTV Thuần Việt

Chủ tịch BaloTuiXach tiết lộ lý do 3 lần ngồi ghế nóng chương trình về Nữ doanh nhân, 463, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 16/01/2019 18:25:43
Chủ tịch BaloTuiXach tiết lộ lý do 3 lần ngồi ghế nóng chương trình về Nữ doanh nhân, 463, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, Balo túi xách, 16/01/2019 18:25:43