GĐ Thu Sương tại phỏng vấn CEO Chìa khóa thành công, 33, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 22/10/2016 19:58:47

GĐ Thu Sương tại phỏng vấn CEO Chìa khóa thành công

Với mong muốn phát triển hơn nữa Balo Túi Xách, trở thành một trong những công ty May gia công hàng balo, túi xách chuyên nghiệp, là đối tác may gia công cho đơn hàng may trong nước cũng như may xuất khẩu, giám đốc Thu Sương tham gia phỏng vấn chương trình CEO Chìa Khóa Thành Công.

Doanh nhân Võ Thị Thu Sương tại CEO Chìa khóa thành công 1

Doanh nhân Võ Thị Thu Sương tại CEO Chìa khóa thành công 2

Doanh nhân Võ Thị Thu Sương tại CEO Chìa khóa thành công 3

Doanh nhân Võ Thị Thu Sương tại CEO Chìa khóa thành công 4

GĐ Thu Sương tại phỏng vấn CEO Chìa khóa thành công, 33, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 22/10/2016 19:58:47
GĐ Thu Sương tại phỏng vấn CEO Chìa khóa thành công, 33, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, Balo túi xách, 22/10/2016 19:58:47