BNI tri ân Chủ tịch HĐQT BaloTuiXach Group - Doanh nhân Thu Sương hoàn thành 2 năm đại sứ BNI HCM 6, 479, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 24/01/2019 11:09:38

BNI tri ân Chủ tịch HĐQT BaloTuiXach Group - Doanh nhân Thu Sương hoàn thành 2 năm đại sứ BNI HCM 6

Chương trình giao lưu và BNI tri ân Chủ tịch HĐQT BaloTuiXach Group - Doanh nhân Thu Sương hoàn thành 2 năm đại sứ BNI HCM 6

Chủ tịch HĐQT BaloTuiXach Group - Doanh nhân Thu Sương (áo dài trắng)

Chủ tịch HĐQT BaloTuiXach Group - Doanh nhân Thu Sương (áo dài trắng)

BNI tri ân Chủ tịch HĐQT BaloTuiXach Group - Doanh nhân Thu Sương hoàn thành 2 năm đại sứ BNI HCM 6 (1)

BNI tri ân Chủ tịch HĐQT BaloTuiXach Group - Doanh nhân Thu Sương hoàn thành 2 năm đại sứ BNI HCM 6 (2)

BNI tri ân Chủ tịch HĐQT BaloTuiXach Group - Doanh nhân Thu Sương hoàn thành 2 năm đại sứ BNI HCM 6 (3)

BNI tri ân Chủ tịch HĐQT BaloTuiXach Group - Doanh nhân Thu Sương hoàn thành 2 năm đại sứ BNI HCM 6 (4)

BNI tri ân Chủ tịch HĐQT BaloTuiXach Group - Doanh nhân Thu Sương hoàn thành 2 năm đại sứ BNI HCM 6, 479, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 24/01/2019 11:09:38
BNI tri ân Chủ tịch HĐQT BaloTuiXach Group - Doanh nhân Thu Sương hoàn thành 2 năm đại sứ BNI HCM 6, 479, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, Balo túi xách, 24/01/2019 11:09:38