Thăm trại tâm thần Trọng Đức - Lâm Đồng của cty Balo Túi Xách, 37, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 29/11/2016 08:52:58

Thăm trại tâm thần Trọng Đức - Lâm Đồng của cty Balo Túi Xách

Chương trình từ thiện với sự tham gia công Cty Balo Túi Xách

Nằm sâu trong huyện Lâm Hà - Lâm Đồng, trại tâm thần Trọng Đức là một trung tâm tự phát do Sơ Hằng thành lập. Hiện đang nuôi dưỡng hơn 300 bệnh nhân tâm thần.

Chuyến thăm Thiện Nguyện tại Lâm Đồng

 

Thăm trại tâm thần Trọng Đức - Lâm Đồng của cty Balo Túi Xách, 37, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 29/11/2016 08:52:58
Thăm trại tâm thần Trọng Đức - Lâm Đồng của cty Balo Túi Xách, 37, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, Balo túi xách, 29/11/2016 08:52:58