Góp sức xây dựng giao thông nông thôn: B&A Việt Nam nhà tài trợ quỹ xây cầu Kênh Hậu 3 - Ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn, An Giang, 596, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 03/09/2020 15:40:31

Góp sức xây dựng giao thông nông thôn: B&A Việt Nam nhà tài trợ quỹ xây cầu Kênh Hậu 3 - Ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn, An Giang

Liên hệ đối tác nguồn hàng sỉ balo, cặp học sinh thiện nguyện BaloTuiXach: 0908 55 56 56

 

Chương trình khởi công ngày 18/8/2020: Xây cầu Kênh Hậu 3 - Ấp Tây Bình A, bắc vô nghĩa trang Đường Về Cõi Tịnh, tại xã Vĩnh Chánh, H. Thoại Sơn, T. An Giang

Góp sức xây dựng giao thông nông thôn: B&A Việt Nam nhà tài trợ quỹ xây cầu Kênh Hậu 3 - Ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, H. Thoại Sơn, T. An Giang

Cầu bê tông Đà Châu Thới với chiều ngang 4m, dài 40m kinh phí khoảng trên dưới 500 triệu, tạo dựng nên cây cầu bê tông cốt thép, 1 người đi qua là phước tăng thêm 1 bậc.

Góp sức xây dựng giao thông nông thôn: B&A Việt Nam nhà tài trợ quỹ xây cầu Kênh Hậu 3 - Ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn, An Giang  - Ảnh: 10

Góp sức xây dựng giao thông nông thôn: B&A Việt Nam nhà tài trợ quỹ xây cầu Kênh Hậu 3 - Ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn, An Giang  - Ảnh: 11

Góp sức xây dựng giao thông nông thôn: B&A Việt Nam nhà tài trợ quỹ xây cầu Kênh Hậu 3 - Ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, H. Thoại Sơn, T. An Giang  - Ảnh: 1

Góp sức xây dựng giao thông nông thôn: B&A Việt Nam nhà tài trợ quỹ xây cầu Kênh Hậu 3 - Ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn, An Giang  - Ảnh: 12

Góp sức xây dựng giao thông nông thôn: B&A Việt Nam nhà tài trợ quỹ xây cầu Kênh Hậu 3 - Ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, H. Thoại Sơn, T. An Giang  - Ảnh: 2

Góp sức xây dựng giao thông nông thôn: B&A Việt Nam nhà tài trợ quỹ xây cầu Kênh Hậu 3 - Ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn, An Giang  - Ảnh: 13

Góp sức xây dựng giao thông nông thôn: B&A Việt Nam nhà tài trợ quỹ xây cầu Kênh Hậu 3 - Ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, H. Thoại Sơn, T. An Giang  - Ảnh: 3

Danh sách mạnh thường quân

1. Anh Chương Trần ( GD công ty xây dựng ) 2 triệu
2. Hoa Hậu Thu Sương 2 triệu
3. Cty Sương’S house 2 triệu
4. Chị Vân châu 200 USD
5. Phú 2 triệu
6. Chị Ngoc Nguyễn 100 USD
7. Chị Thanh Mai 3 triệu
8. Chị Vân Võ 1 triệu
9. Anh Võ Phú Quang 5 triệu
10. Chị Trinh Trần 5 triệu
11. Công Ty An Giang 100 triệu
12. CLB Doanh Nhân Sài Gòn 200 triệu
13. Nhà hảo tâm Dấu tên 50 triệu
Đã có: 367 triệu và 300 USD
Còn thiếu : 25 triệu

Trinh Trần - Thu Sương

Góp sức xây dựng giao thông nông thôn: B&A Việt Nam nhà tài trợ quỹ xây cầu Kênh Hậu 3 - Ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn, An Giang, 596, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 03/09/2020 15:40:31
Góp sức xây dựng giao thông nông thôn: B&A Việt Nam nhà tài trợ quỹ xây cầu Kênh Hậu 3 - Ấp Tây Bình A, xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn, An Giang, 596, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, Balo túi xách, 03/09/2020 15:40:31