Giám đốc Ba Lô Túi Xách đại diện Sen Vàng Yêu Thương - trao 100 phần quà tại chùa Phụng Ân Củ Chi, 466, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 21/02/2019 11:40:43

Giám đốc Ba Lô Túi Xách đại diện Sen Vàng Yêu Thương - trao 100 phần quà tại chùa Phụng Ân Củ Chi

Sự kiện từ thiện trao trao 100 phần quà tại chùa Phụng Ân Củ Chi - đại diện chi hội Sen Vàng Yêu Thương - Giám đốc Công ty Ba Lô Túi Xách trao tận tay người dân những phần quà nghĩa tình.

Giám đốc Ba Lô Túi Xách đại diện Sen Vàng Yêu Thương - trao 100 phần quà tại chùa Phụng Ân Củ Chi (1)

Giám đốc Ba Lô Túi Xách đại diện Sen Vàng Yêu Thương - trao 100 phần quà tại chùa Phụng Ân Củ Chi (2)

Giám đốc Ba Lô Túi Xách đại diện Sen Vàng Yêu Thương - trao 100 phần quà tại chùa Phụng Ân Củ Chi (3)

Giám đốc Ba Lô Túi Xách đại diện Sen Vàng Yêu Thương - trao 100 phần quà tại chùa Phụng Ân Củ Chi (4)

Giám đốc Ba Lô Túi Xách đại diện Sen Vàng Yêu Thương - trao 100 phần quà tại chùa Phụng Ân Củ Chi (5)

Giám đốc Ba Lô Túi Xách đại diện Sen Vàng Yêu Thương - trao 100 phần quà tại chùa Phụng Ân Củ Chi (6)

Giám đốc Ba Lô Túi Xách đại diện Sen Vàng Yêu Thương - trao 100 phần quà tại chùa Phụng Ân Củ Chi (7)

Giám đốc Ba Lô Túi Xách đại diện Sen Vàng Yêu Thương - trao 100 phần quà tại chùa Phụng Ân Củ Chi, 466, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 21/02/2019 11:40:43
Giám đốc Ba Lô Túi Xách đại diện Sen Vàng Yêu Thương - trao 100 phần quà tại chùa Phụng Ân Củ Chi, 466, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, Balo túi xách, 21/02/2019 11:40:43