GĐ Thu Sương tham quan nhà xưởng các Partner cùng ngành, 21, Võ Thiện By, Balo túi xách, 22/10/2016 19:53:08

GĐ Thu Sương tham quan nhà xưởng các Partner cùng ngành

Chuyến tham quan, giao lưu học hỏi với các đối tác ngành May gia công tại TPHCM, từ các xưởng may lớn, công ty, doanh nghiệp may gia công hàng trong nước lẫn hàng xuất khẩu, Giám đốc Balo Túi Xách củng cố sự liên kết trong ngành, tiếp cận với những hệ thống máy móc hiện đại, học tập đơn vị bạn trong hoàn thiện quy trình sản xuất và may gia công khoa học, linh hoạt và chủ động.

Doanh nhân Võ Thị Thu Sương tại chuyến tham quan phân xưởng may gia công balo túi xách của đơn vị bạn

Giám đốc Balo Túi Xách Võ Thị Thu Sương tại chuyến tham quan phân xưởng may gia công balo túi xách của đơn vị bạn

GĐ Thu Sương tham quan nhà xưởng các Partner cùng ngành, 21, Võ Thiện By, Balo túi xách, 22/10/2016 19:53:08
GĐ Thu Sương tham quan nhà xưởng các Partner cùng ngành, 21, Võ Thiện By, Balo túi xách, Balo túi xách, 22/10/2016 19:53:08