GĐ Thu Sương Leader chương trình Giải phóng Lãnh đạo, 17, Võ Thiện By, Balo túi xách, 06/08/2019 09:58:20

GĐ Thu Sương Leader chương trình Giải phóng Lãnh đạo

Giải phóng Lãnh đạo - Quản lý Nhân sự hiệu quả, giúp xây dựng hệ thống nhân sự bài bản, làm việc tự động không cần có mặt bạn

Chương trình đã thu hút 2300 chủ doanh nghiệp tham dự, Giám đốc Balo Túi Xách - chị Võ Thị Thu Sương đã đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu với quyết tâm xây dựng hệ thống nhân sự cho Balo Túi Xách năng động, tự tin và sáng tạo.

Doanh nhân Võ Thị Thu Sương tại hội thảo Giải phóng Lãnh đạo

Doanh nhân Võ Thị Thu Sương tại chương trình Giải phóng lãnh đạo

Chị tự tin trao đổi cùng các doanh nhân bạn trong kinh nghiệm quản lý nhân sự tại Balo Túi Xách

Doanh nhân Võ Thị Thu Sương

Khóa học quy tụ nhiều doanh nhân - những người hiện là lãnh đạo của nhiều công ty, doanh nghiệp tại TPHCM (Doanh nhân Thu Sương - áo đỏ)

Giải phóng Lãnh đạo mang đến những kiến thức thực tế đầy hữu ích, giúp các doanh nhân đào tạo bộ máy nhân sự khoa học và tự chủ

Giải phóng Lãnh đạo mang đến những kiến thức thực tế đầy hữu ích, giúp các doanh nhân đào tạo bộ máy nhân sự khoa học và tự chủ

Nhiều doanh nhân như chị Sương lưa chọn chương trình Giải phóng Lãnh đạo để hoàn thiện hơn khả năng quản lý công việc của mình

Nhiều doanh nhân như chị Sương lưa chọn chương trình Giải phóng Lãnh đạo để hoàn thiện hơn khả năng quản lý công việc của mình

Chị Sương trong buổi thảo luận của chương trình Giải phóng Doanh nhân

Chị Sương trong buổi thảo luận của chương trình Giải phóng Doanh nhân

GĐ Thu Sương Leader chương trình Giải phóng Lãnh đạo, 17, Võ Thiện By, Balo túi xách, 06/08/2019 09:58:20
GĐ Thu Sương Leader chương trình Giải phóng Lãnh đạo, 17, Võ Thiện By, Balo túi xách, Balo túi xách, 06/08/2019 09:58:20