Đối tác của BaloTuiXach Group: chuyến tham quan học hỏi & hợp tác sản xuất, 483, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 16/10/2019 17:47:54

Đối tác của BaloTuiXach Group: chuyến tham quan học hỏi & hợp tác sản xuất

Liên hệ trở thành đối tác sản xuất balo, túi xách, cặp,... cùng BaloTuiXach Group: 0908 55 56 56

 

BaloTuiXach Group cùng đối tác sản xuất của mình hợp tác nâng cao năng lực sản xuất mặt hàng balo, túi xách, cặp giúp tiếp cận đơn hàng gia công lớn cho khách hàng trong nước và đặc biệt là hàng xuất khẩu.

Hình ảnh buổi tham quan tại xưởng đối tác:

Đối tác của BaloTuiXach Group: chuyến tham quan học hỏi & hợp tác sản xuất (1)

Đối tác của BaloTuiXach Group: chuyến tham quan học hỏi & hợp tác sản xuất (2)

Đối tác của BaloTuiXach Group: chuyến tham quan học hỏi & hợp tác sản xuất (3)

Đối tác của BaloTuiXach Group: chuyến tham quan học hỏi & hợp tác sản xuất (4)

Đối tác của BaloTuiXach Group: chuyến tham quan học hỏi & hợp tác sản xuất (5)

Đối tác của BaloTuiXach Group: chuyến tham quan học hỏi & hợp tác sản xuất (6)

Đối tác của BaloTuiXach Group: chuyến tham quan học hỏi & hợp tác sản xuất (7)

Đối tác của BaloTuiXach Group: chuyến tham quan học hỏi & hợp tác sản xuất (8)

Đối tác của BaloTuiXach Group: chuyến tham quan học hỏi & hợp tác sản xuất (9)

Đối tác của BaloTuiXach Group: chuyến tham quan học hỏi & hợp tác sản xuất (10)

Về BaloTuiXach Group

HỆ THỐNG PHÂN XƯỞNG 5 CỦA CTY TNHH BA LÔ TÚI XÁCH (balotuixach.com)

Xưởng nhận may gia công balo túi xách - nguồn hàng sỉ balo túi xách giá rẻ toàn quốc

Đối tác của BaloTuiXach Group: chuyến tham quan học hỏi & hợp tác sản xuất, 483, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 16/10/2019 17:47:54
Đối tác của BaloTuiXach Group: chuyến tham quan học hỏi & hợp tác sản xuất, 483, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, Balo túi xách, 16/10/2019 17:47:54