Chuyến công tác và khảo sát thị trường tại Hà Nội, 40, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 22/10/2016 20:00:11

Chuyến công tác và khảo sát thị trường tại Hà Nội

Trong hoạt động phát triển nguồn thị trường balo túi xách từ TPHCM ra toàn quốc, Hà Nội là điểm đến hàng đầu cho đặt chi nhánh của Balo Túi Xách, kết hợp với trụ sở chính tại TPHCM, Balo Túi Xách nâng tầm phát triển lên toàn quốc.

Chuyến khảo sát thị trường Hà Nội mới đây của Giám đốc Thu Sương giúp định hướng rõ ràng hơn từng bước tiếp cận thị trường kinh doanh phía Bắc của Balo Túi Xách.

Giám đốc Thu Sương tại chuyến khảo sát thị trường Hà Nội 1

Giám đốc Thu Sương tại chuyến khảo sát thị trường Hà Nội 2

Giám đốc Thu Sương tại chuyến khảo sát thị trường Hà Nội 3

Giám đốc Thu Sương tại chuyến khảo sát thị trường Hà Nội 9

Giám đốc Thu Sương tại chuyến khảo sát thị trường Hà Nội 4

Giám đốc Thu Sương tại chuyến khảo sát thị trường Hà Nội 5

Giám đốc Thu Sương tại chuyến khảo sát thị trường Hà Nội 6

Giám đốc Thu Sương tại chuyến khảo sát thị trường Hà Nội 7

Giám đốc Thu Sương tại chuyến khảo sát thị trường Hà Nội 8

Giám đốc Thu Sương tại chuyến khảo sát thị trường Hà Nội 10

Chuyến công tác và khảo sát thị trường tại Hà Nội, 40, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 22/10/2016 20:00:11
Chuyến công tác và khảo sát thị trường tại Hà Nội, 40, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, Balo túi xách, 22/10/2016 20:00:11