BaloTuiXach vận động quyên góp và trao tặng quà cho trẻ em vùng khó khăn tại Đắk Nông, 598, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 11/09/2020 14:28:26

BaloTuiXach vận động quyên góp và trao tặng quà cho trẻ em vùng khó khăn tại Đắk Nông

Liên hệ đối tác nguồn hàng sỉ balo, cặp học sinh thiện nguyện BaloTuiXach: 0908 55 56 56

 

BaloTuiXach vận động quyên góp và trao tặng quà cho trẻ em vùng khó khăn tại Đắk Nông  - Ảnh: 1

Chung vui với các em, một bữa tiệc nhẹ với bánh & nước ngọt được thực hiện.

BaloTuiXach vận động quyên góp và trao tặng quà cho trẻ em vùng khó khăn tại Đắk Nông  - Ảnh: 2

Công tác chuẩn bị & thực hiện quyên góp từ các bạn nhỏ tại TPHCM - trao tặng món quà đến các bạn tại Đắk Nông.

BaloTuiXach vận động quyên góp và trao tặng quà cho trẻ em vùng khó khăn tại Đắk Nông  - Ảnh: 3

BaloTuiXach vận động quyên góp và trao tặng quà cho trẻ em vùng khó khăn tại Đắk Nông  - Ảnh: 4

BaloTuiXach vận động quyên góp và trao tặng quà cho trẻ em vùng khó khăn tại Đắk Nông  - Ảnh: 5

BaloTuiXach vận động quyên góp và trao tặng quà cho trẻ em vùng khó khăn tại Đắk Nông  - Ảnh: 6

BaloTuiXach vận động quyên góp và trao tặng quà cho trẻ em vùng khó khăn tại Đắk Nông  - Ảnh: 7

BaloTuiXach vận động quyên góp và trao tặng quà cho trẻ em vùng khó khăn tại Đắk Nông  - Ảnh: 8

BaloTuiXach vận động quyên góp và trao tặng quà cho trẻ em vùng khó khăn tại Đắk Nông, 598, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 11/09/2020 14:28:26
BaloTuiXach vận động quyên góp và trao tặng quà cho trẻ em vùng khó khăn tại Đắk Nông, 598, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, Balo túi xách, 11/09/2020 14:28:26