BaloTuiXach tài trợ 10 chiếc xe đạp cho chương trình Trung Thu Yêu Thương, 419, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 06/08/2019 17:14:04

BaloTuiXach tài trợ 10 chiếc xe đạp cho chương trình Trung Thu Yêu Thương

Năm học mới vừa bắt đầu, doanh nghiệp sản xuất ba lô túi xách, gia công da tại TPHCM đã gửi tặng 10 xe đạp cho các học sinh nghèo học giỏi.

mẫu đề nghị: Thông báo Mời/Kết bạn thành công

BaloTuiXach tài trợ 10 chiếc xe đạp cho chương trình Trung Thu Yêu Thương

Chương trình Trung Thu Yêu Thương

Phát 400 phần quà trung thu cho 400 học sinh nghèo
Phát 100 phần quà cho 100 hộ nghèo
Tặng 10 xe đạp cho 10 học sinh nghèo học giỏi

Tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ cho học sinh
Địa điểm: Chùa Đức Hanh, ngày 16/9/2018

Đơn vị tài trợ quà: Hội từ thiện Chauteau & Chùa Lộc Dã
Đơn vị tài trợ xe đạp: Công ty Ba Lô Túi Xách
Chị Phan Thị Ngọc Thúy
Chị Phan Mỹ Phương

Các mốc kỷ niệm đồng hành cùng chương trình Trung Thu Yêu Thương cùng Ba Lô Túi Xách:

 

BaloTuiXach tài trợ 10 chiếc xe đạp cho chương trình Trung Thu Yêu Thương, 419, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 06/08/2019 17:14:04
BaloTuiXach tài trợ 10 chiếc xe đạp cho chương trình Trung Thu Yêu Thương, 419, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, Balo túi xách, 06/08/2019 17:14:04