BaloTuiXach hoàn thành nghĩa vụ chích ngừa Covid-19 cho nhân viên, 621, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 29/06/2021 17:55:39

BaloTuiXach hoàn thành nghĩa vụ chích ngừa Covid-19 cho nhân viên

Liên hệ đối tác may gia công khẩu trang kháng khuẩn & balo học sinh, in logo, gia công theo yêu cầu, trợ giá may cho các chương trình thiện nguyện: 0908 55 56 56

 

Vào chiều 23/6/2021 - BaloTuiXach hoàn thành nghĩa vụ chích ngừa Covid-19 cho nhân viên công ty. Sức khỏe nhân viên - Sức khỏe công ty.

BaloTuiXach hoàn thành nghĩa vụ chích ngừa Covid-19 cho nhân viên - Ảnh: 1

BaloTuiXach hoàn thành nghĩa vụ chích ngừa Covid-19 cho nhân viên - Ảnh: 2

BaloTuiXach hoàn thành nghĩa vụ chích ngừa Covid-19 cho nhân viên - Ảnh: 3

BaloTuiXach hoàn thành nghĩa vụ chích ngừa Covid-19 cho nhân viên - Ảnh: 4

BaloTuiXach hoàn thành nghĩa vụ chích ngừa Covid-19 cho nhân viên - Ảnh: 5

BaloTuiXach hoàn thành nghĩa vụ chích ngừa Covid-19 cho nhân viên - Ảnh: 6

BaloTuiXach hoàn thành nghĩa vụ chích ngừa Covid-19 cho nhân viên - Ảnh: 7

BaloTuiXach hoàn thành nghĩa vụ chích ngừa Covid-19 cho nhân viên - Ảnh: 8

BaloTuiXach hoàn thành nghĩa vụ chích ngừa Covid-19 cho nhân viên, 621, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 29/06/2021 17:55:39
BaloTuiXach hoàn thành nghĩa vụ chích ngừa Covid-19 cho nhân viên, 621, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, Balo túi xách, 29/06/2021 17:55:39