BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019, 539, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 03/07/2019 11:04:37

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019

Gọi nhận tư vấn đặt sản xuất túi xách, balo, phụ kiện xuất khẩu: 0908 55 56 56

 

 

BaloTuiXach đẩy mạnh hợp tác cùng đối tác Nhật Bản năm 2019

Vào 19/06/2019 BaloTuiXach trân trọng đón tiếp đoàn đối tác Nhật Bản đến thăm và làm việc trực tiếp tại xưởng gia công.

Các hình ảnh tại buổi gặp trao đổi hợp tác:

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019 (1)

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019 (2)

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019 (3)

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019 (4)

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019 (5)

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019 (6)

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019 (7)

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019 (8)

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019 (9)

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019 (10)

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019 (11)

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019 (12)

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019 (13)

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019 (14)

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019 (15)

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019 (16)

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019 (17)

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019 (18)

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019 (19)

---

Vào trước đó, tháng 02/2019, BaloTuiXach có sự kiện đón tiếp đoàn khách Nhật Bản đầu tiên trong năm sản xuất kinh doanh của mình:

BaloTuiXach xây dựng xưởng may mẫu - gia công hàng cho Nhật năm 2018

BaloTuiXach hợp tác với đối tác Nhật Bản năm 2017

BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019, 539, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 03/07/2019 11:04:37
BaloTuiXach đón tiếp đối tác Nhật Bản tháng 6 năm 2019, 539, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, Balo túi xách, 03/07/2019 11:04:37