Balo Túi Xách tại Trung tâm Xuất khẩu SaigonExpo, 84, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 22/10/2016 20:32:47

Balo Túi Xách tại Trung tâm Xuất khẩu SaigonExpo

Balo Túi Xách nhà gia công duy nhất tại trung tâm xuất Khẩu SaigonExpo và được bà phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thị Hồng quan tâm vì tạo ra được sản phẩm Hand made tuyệt vời cho các thứ trưởng Việt Nam. 

Các hình ảnh Balo Túi Xách tại Trung tâm Xuất khẩu SaigonExpo

GĐ Balo Túi Xách (phải) cùng bà Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng tại SaiGonExpo

GĐ Balo Túi Xách (phải) cùng bà Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng tại SaiGonExpo

GĐ Thu Sương Phát biểu tại SaiGon Expo

GĐ Thu Sương Phát biểu tại SaiGon Expo

Chị Thu Sương trả lời phỏng vấn tại SaiGonExpo

 

Chị Thu Sương trả lời phỏng vấn tại SaiGonExpo

GĐ Thu Sương thực hiện phóng sự ngắn cùng phóng viên của VITV

GĐ Thu Sương thực hiện phóng sự ngắn cùng phóng viên của VITV

Phóng sự ngắn VITV đưa tin về Balo Túi Xách

Phóng sự ngắn VITV đưa tin về Balo Túi Xách

Phóng sự ngắn VITV đưa tin về Balo Túi Xách

Balo Túi Xách tại Trung tâm Xuất khẩu SaigonExpo, 84, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 22/10/2016 20:32:47
Balo Túi Xách tại Trung tâm Xuất khẩu SaigonExpo, 84, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, Balo túi xách, 22/10/2016 20:32:47