B&A Việt Nam cùng hoạt động: góp sức cho Quê Hương cùng cộng đồng mạnh thường quân, 587, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 03/09/2020 15:14:56

B&A Việt Nam cùng hoạt động: góp sức cho Quê Hương cùng cộng đồng mạnh thường quân

Liên hệ đối tác may gia công khẩu trang kháng khuẩn & balo học sinh, in logo, gia công theo yêu cầu, trợ giá may cho các chương trình thiện nguyện: 0908 55 56 56

 

Các hình ảnh tại chương trình:

BA Việt Nam cùng hoạt động: góp sức cho Quê Hương cùng cộng đồng mạnh thường quân - Ảnh: 1

BA Việt Nam cùng hoạt động: góp sức cho Quê Hương cùng cộng đồng mạnh thường quân - Ảnh: 2

BA Việt Nam cùng hoạt động: góp sức cho Quê Hương cùng cộng đồng mạnh thường quân - Ảnh: 3

BA Việt Nam cùng hoạt động: góp sức cho Quê Hương cùng cộng đồng mạnh thường quân - Ảnh: 4

BA Việt Nam cùng hoạt động: góp sức cho Quê Hương cùng cộng đồng mạnh thường quân - Ảnh: 5

BA Việt Nam cùng hoạt động: góp sức cho Quê Hương cùng cộng đồng mạnh thường quân - Ảnh: 6

BA Việt Nam cùng hoạt động: góp sức cho Quê Hương cùng cộng đồng mạnh thường quân - Ảnh: 7

BA Việt Nam cùng hoạt động: góp sức cho Quê Hương cùng cộng đồng mạnh thường quân - Ảnh: 8

Nữ doanh nhân Võ Thị Thu Sương (áo xanh) – Founder B&A Việt Nam - Chủ thương hiệu Sương’s House là một trong những nhà hảo tâm hoạt động thiện nguyện tích cực

BA Việt Nam cùng hoạt động: góp sức cho Quê Hương cùng cộng đồng mạnh thường quân - Ảnh: 9

BA Việt Nam cùng hoạt động: góp sức cho Quê Hương cùng cộng đồng mạnh thường quân - Ảnh: 10

B&A Việt Nam cùng hoạt động: góp sức cho Quê Hương cùng cộng đồng mạnh thường quân, 587, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, 03/09/2020 15:14:56
B&A Việt Nam cùng hoạt động: góp sức cho Quê Hương cùng cộng đồng mạnh thường quân, 587, Huyền Nguyễn, Balo túi xách, Balo túi xách, 03/09/2020 15:14:56